กรณีผ่านเงื่อนไข ได้รับ PIN Code (ระบบจะแจ้งรหัสให้ทราบภายใน 10 นาที)
รหัสการขอย้ายหมายเลขนี้ คือ xxxxxx คุณสามารถใช้รหัสนี้ได้ภายในเวลา 24.00น. ของวันที่ xxx หากคุณต้องการใช้บริการเครือข่ายเดิมต่อ กด *151*0*เลขประจำตัวประชาชน# โทรออก  รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02
(เครือข่ายเดิม)….”

 

กรณีไม่ผ่านเงื่อนไข ไม่ได้รับ PIN Code (ระบบจะแจ้งสาเหตุให้ทราบ)

สาเหตุ

ตัวอย่างข้อความ

ถูกระงับบริการหมายเลข​

"ขออภัยค่ะหมายเลข...... ยังไม่สามารถขอรหัสการย้ายค่ายได้ เนื่องจากหมายเลขนี้อยู่ระหว่างระงับการใช้งาน เพิ่มเติมโทร 02....(เครือข่ายเดิม)​...."

เลขที่บัตรไม่ตรงกับที่
จดทะเบียน

"ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ คำขอย้ายค่ายของหมายเลข xxxxx ยังไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลผู้จดทะเบียนไม่ถูกต้อง สอบถามเพิ่มเติมโทร 02....(เครือข่ายเดิม)​...."

มียอดค้างชำระ

"ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ  คำขอย้ายค่ายของหมายเลข xxxxx  ยังไม่สำเร็จเนื่องจากมียอดค่าบริการที่รอการชำระ สอบถามเพิ่มเติมคลิก http....(เครือข่ายเดิม)​....​​​ หรือโทร 02....(เครือข่ายเดิม)​....​"

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎20-01-2017 03:24
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง