ผู้ชมขาประจำ

ซิมหาย

ไม่สะดวกไปรับซิมที่ศูนย์ สามารถทำอย่างไรได้อีกครับ