nan095434
Just browsing

จะย้ายค่ายเข้า

รบกวนตรวจสอบเบอร์ 095434xxxx ด้วยค่ะ

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: จะย้ายค่ายเข้า

“เพื่อความสะดวกในการให้บริการ ท่านสามารถแจ้งรายละอียดเรื่องที่ต้องการสอบถาม เข้ามาได้ โดยไปที่ https://web.facebook.com/dtac/ และคลิกเมนู Inbox (ส่งข้อความ) หรือสัญลักษณ์ facebook messenger ได้ทันที และอีกหนึ่งช่องทาง line ท่านสามารถเพิ่มเพื่อนโดยค้นหาจากชื่อ @dtaccallcenter เรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการโดยตรงค่ะ”

 

7416 

dtac feedback team