Mimmimna
Brand Lovers

จะย้ายค่ายออนไลน์ ตรงแนบสำเนาบัตรประขาชน ต้องแสกนไฟล์เป็นpdf ก่อนใช่มั้ยค่ะ รบกวนตอบด้วยค่ะ

ตอบด้วยนะค่ะ จะย้ายค่ายออนไลน์
แท็ก (2)
1 คำตอบ 1
pinit
New Contributor

เรื่อง: จะย้ายค่ายออนไลน์ ตรงแนบสำเนาบัตรประขาชน ต้องแสกนไฟล์เป็นpdf ก่อนใช่มั้ยค่ะ รบกวนตอบด้วยค่ะ

สแกนเป็นไฟล์อะไรก็ได้ครับ  ขอแค่ไฟล์ไม่ใหญ่เกินไป