เอกสารนี้เป็นเอกสารข้อกำหนดและเงื่อไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ย้ายค่ายเบอร์เดิม) แบบเต็มรูปแบบ

from_mnp2d.gif

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎20-01-2017 02:58
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง