Swai1965
Viewers

ขอเปลี่ยนที่รับเครื่อง

ขอเปลี่ยนรับเครื่องจากที่อยู่มาเป็นที่ dtac Center

Sumet Seetawan
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ขอเปลี่ยนที่รับเครื่อง

 

@Swai1965 น้องฟ้าต้องขออภัยด้วยนะคะ  หากเปลี่ยนจุดรับสินค้าจะไม่สามารถทำรายการได้ค่ะ   แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยน เช่นจากที่ให้ส่งไปที่บ้าน  เปลี่ยนไปที่ทำงานได้ค่ะ  ผู้หญิงมีความสุข

 

10475

dtac feedback team