นักอ่าน

ขอยกเลิกการย้ายค่าย

ขอยกเลิกการย้ายค่ายและการส่งซิมการ์หมายเลข 088259xxxx 

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ขอยกเลิกการย้ายค่าย

น้องฟ้า แจ้งรายละเอียด คุณ @noxtimox  ผ่านทาง link นี้เรียบร้อยแล้วนะคะ 

 

7416 

dtac feedback team