Promrat
Contributor

การสั่งซื้อ

ที่สั่งไปมันเป้นย้ายค่ายแล้วจะมีส่วนลดค่าเครื่องอ่ะครับ

แล้วทำไมส่งมาแค่ซิมครับ

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: การสั่งซื้อ

@Promrat สำหรับการย้ายค่ายเลือกซื้อเครื่องราคาพิเศษทาง Online จะได้รับ sim card จัดส่งไปก่อนนะคะ เมื่อได้ sim แล้วจากนั้นให้รอผลการโอนย้าย 2 วันทำการ หลังจากที่โอนย้ายสำเร็จจะได้รับ sms ยืนยัน รวมถึง sms แจ้ง link url เพื่อเข้าไปซื้อเครื่องราคาพิเศษค่ะ

10475
</