POONIM1988
Viewers

กน

ยังไม้ได้เคริอล
3 คำตอบ 3
DigitalFast
Quality Reviewer

เรื่อง: กน

คุณ @POONIM1988

แนะนำแจ้งเบอร์มือถือ ชื่อ นามสกุลเจ้าของเบอร์ เลขที่คำสั่งซื้อทางลิ้งค์
https://goo.gl/swGuuH เพื่อให้ทีมงานใจดีดูแลแนะนำให้ครับ
EZZYECODE
Brand Lovers

เรื่อง: กน

ไม่ทรายว่าคุณพี่ @POONIM1988 สั่งซื้อเครื่องทางออนไลน์ หรือว่าเข้าร่วมโปรโมชั่นย้ายค่ายพร้อมซื้อเครื่องราคาพิเศษครับ 

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: กน

 

@POONIM1988 ย้ายค่ายเป็นหมายเลข 0986233xxx ถูกต้องนะคะ  น้องฟ้าประสานงานเรื่องเครื่องให้เรียบร้อยค่ะ รบกวนรอการแจ้งกลับจากทีมงานเกี่ยวข้องเพิ่มเติมจ้า

 

10475 โรบอตมีความสุข

</