ผู้ชมขาประจำ

NOTE 10 ทำไมปรับราคาขึ้นอีกคะ ควรจะปรับลงนะคะ

NOTE 10 ทำไมปรับราคาขึ้นอีกคะ ควรจะปรับลงนะคะ มีการปรับจากเดือนที่ แล้ว อีก 1000 บาท ลูกค้าเสียความรู้สึกคะ