soynapa06
Regular Viewers

Internet ใช้งานไม่ได้ค่ะ

ใช้งานinternet ไม่ได้ค่ะเบอร์ 094851xxxx รบกวนเเก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: Internet ใช้งานไม่ได้ค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณ @soynapa06  น้องฟ้า ใบบัว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่ได้รับด้วยนะคะ ตรวจสอบระบบเปิดสัญญาณการใช้งานให้ปกตินะคะ แต่ตัวเครื่องมีการปิดการใช้งาน Data เอาไว้ แนะนำ. กด ด้านล่างสุดของหน้าจอโฮม แล้วเลื่อนลง >>  กด Logo Browser (รูปลูกโลก) : เพื่อเปิด จะปรากฏลูกศรข้าง สัญญาณ  และทดสอบการใช้งานใหม่อีกครั้งนะคะ 
หากยังไม่สามารถใช้งานได้ รบกวน capture หน้าจอกลับเข้ามามาทางinbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux (ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ ยินดีช่วยดูแลค่ะ

dtac feedback team