Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ไม่ได้รับรหัส OTP

ไม่ได้รับรหัสotp เลย ไม่ว่าจะใช้ทำธุรกรรมใดๆ หรือผ่านเว็บไซต์ใด  อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคะ  มีวิธีแก้ปัญหาไหม