Highlighted
Viewers

ไม่มีเจ้าหน้าที่มาตอบเลย

ส่งข้อความไปหลายชั่วโมงแล้ว

ขอทราบรายละเอียดค่าบริการคอนเทนต์และขอรับเงินคืน
จาก: Newbie balmpornchai
ถึง: dtac call center dtac_Callcenter
ส่งแล้ว: ก.ย. 9
อ่านแล้ว: ยังไม่ได้อ่าน
ผมดูข้อมูลค่าใข้จ่ายเดือนนี้ของเบอร์ เห็นมีค่าบริการคอนเทนต์ 1 ครั้ง 20.33 บาท ไม่ทราบเป็นค่าอะไร เพราะไม่เคยสมัครบริการ ขอให้ตรวจสอบและคืนเงินให้ด้วยครับ
1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ไม่มีเจ้าหน้าที่มาตอบเลย

@balmpornchai  น้องฟ้ามาดูแล แล้วค่ะ  รบกวน รอสักครู่นะคะ

น้องฟ้า ยินดีตรจสอบรายละเอียดทาง inbox พร้อมดูแลข้อมูลให้ค่ะ

 

 

8547โรบอตขยิบตา

dtac feedback team