ผู้ชมขาประจำ

ไม่มีสัญญาณดีแทคโทรออกไม่ได้

พื้นที่จังหวัดระยอง ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา ไม่มีสัญญาณโทรออกไม่ได้ครับ