ผู้ชมหน้าใหม่

ให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณกับ DTAC แต่ยังไม่ได้รับชำระค่าเช่างวดที่ 2

สวัสดีค่ะ site BKK6314  ยังไม่ได้รับค่าเช่าในงวดที่ 2  ค่ะ