Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

ให้คนอื่นไปเปิดซิมใหม่เบอร์เดิมให้ได้ไหม ฝากสำเนาบัตรประชาชนไปพร้อมเซ็นมอบอำนาจ

ให้คนอื่นไปเปิดซิมใหม่เบอร์เดิมให้ได้ไหม ฝากสำเนาบัตรประชาชนไปพร้อมเซ็นมอบอำนาจ

ถ้าไม่ได้ จะเปิดโรมมิ่งได้ไหมต้องการเข้าซิมแปปเดียว

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ให้คนอื่นไปเปิดซิมใหม่เบอร์เดิมให้ได้ไหม ฝากสำเนาบัตรประชาชนไปพร้อมเซ็นมอบอำนาจ

 

@crossmos น้องฟ้า ได้รับข้อมูลทาง inbox และได้สอบถามเพิ่มเติม รบกวนเช็คจาก inbox อีกครั้งนะคะ

 

10475 ผู้หญิงมีความสุข

dtac feedback team