Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

โทรศัพท์หาย ตามหาสัญญาณดีแทค

เรียนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

 

                   ผมได้ทำโทรศัพท์หาย อำเภอสันทราย ที่เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และได้ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันสำหรับการติดตามทรัพย์สิน จากนั้นจึงโทรปรึกษากับ call center เพื่อสอบถามเรื่องการตามสัญญาณ GPS จากสัญญาณโทรศัพท์ เบื้องต้นได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติกรณีเครื่องโทรศัพท์ศูนย์หายและทำการติดต่อศูนย์บริการดีแทคที่ Central Festival เพื่อทำการระงับเบอร์และติดตามเงื่อนไขการส่งเอกสารร้องขอให้ดีแทคดำเนินการค้นหาเบอร์ 

                  สืบเนื่องผมทำงานต่างจังหวัดจึงต้องมาดำเนินเรื่องต่อในพื้นที่ทำงาน และประสานกับศูนย์บริการดีแทคในจังหวัดเพื่อยื่นเอกสารทางราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่ศูนย์ดีแทคแนะนำ และร้องขอให้ค้นหาสัญญาณในช่วง วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ผลปรากฎว่า ทางศูนย์ดีแทคส่งข้อมูลผ่านเบอร์มือถือที่ติดต่อได้ มาว่าพบการตรวจสอบสัญญาณ

                 ดังนั้นผมจึงได้โทรติดต่อศูนย์และสอบถามกลับไปอีกครั้ง เพื่อยืนยันผลการดำเนินการ จึง

ทราบว่า ทางดีแทค จะดำเนินการค้นหาให้อีกครั้ง และติดต่อกลับมาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.00น. ทางข้อความ ซึ่งยังคงยืนยันผลการดำเนินการเดิม ผมจึงได้โทรไปสอบถามอีกครั้งเพื่อยืนยันผลการดำเนินการและต้องการเปิดเบอร์เดิมที่เคยได้ติดต่อขอซิมไว้แล้ว (แต่ระงับเบอร์ชั่วคราว)  ปรากฏว่า ทางศูนย์ได้ให้คำตอบว่า "การค้นหาเริ่มต้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เนื่องจากเป็นวันที่นำเอกสารมายื่นกับศูนย์ดีแทค จึงไม่พบสัญญาณการค้นหา GPS" ซึ่งไม่ตรงกับสิ่งที่ร้องขอจากเอกสารทางราชการของตำรวจและผู้ได้รับความเสียหาย ที่ต้องการให้ค้นหาในช่วงวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบกับ การสื่อสารที่มีความคลาดเคลื่อนและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างศูนย์ให้บริการและ Call Center จึงทำให้ผมผู้ใช้บริการจากบริษัทดีแทคได้รับความเสียหายและเสียเวลาเป็นอย่างยิ่ง จึงอยากขอให้บริษัทดีแทค ในฐา่นะเป็นผู้ให้บริการสาธารณะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารชั้นนำของประเทศ ได้ทบทวนการดำเนินการและปรับปรุงระบบการสื่อสารระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ขอขอบพระคุณ

คุณธรณินทร์

097-942-2228