Highlighted
New here

แนะนำการให้บริการพนักงานสาขาเซนทรัลพระราม 9

เนื่องจากได้เข้าไปสอบถามข้อมูลรายละเอียดเรื่องการดำเนินการย้ายค่าย สามารถชำระค่าบริการล่วงหน้าและให้รหัสยืนยันการเปลี่ยนค่ายมีผลยาวกว่า 24 ชั่วโมงได้หรือไม่    พนักงานตอบกลับว่า "ไม่สามารถทำได้  ให้ไปแจ้ง กสทช" 

 

มีความคิดเห็นว่า หากไม่สามารถดำเนินการได้ ก็ควรจะแค่อธิบายเหตุผล  ไม่ควรสร้างประเด็นให้เป็นเรื่องราวถึงขั้นเชิญชวนให้ลูกค้าเสียเวลาทำมาหากิน เพื่อไปฟ้อง  กสทช  ในบริการของตัวเอง  เนื่องจากเป็นเรื่องเล็กน้อย   แทนที่จะให้ความรู้สึกอยากใช้เบอร์เดิมต่อ กลายเป็นสร้างความรู้สึก negative ให้ลูกค้าอยากจะหนี  บริการแบบนี้ต่อไปถ้าไม่ปรับปรุง ไม่มีใครอยากใช้บริการหรอกค่ะ