zaigo
Readers

แต่เมื่อกรอกรหัสจากย้ายค่าย กลับใช้ไม่ได้

ในหน้าซื้อเครื่อง แจ้งข้อความว่า  

 

รหัสคูปองส่วนลดไม่ถูกต้อง หรือหมดอายุการใช้งานแล้ว

 

จะสามารถซื้อเครื่อง ให้ได้ส่วนลดยังไงดีครับ

ผมยังไม่ได้ซื้อเครื่องเลยครับ