Highlighted
Viewers

แจ้งปัญหาการใช้งาน

แจ้งเรื่องปัญหาการใช้งาน
โทรมีเสียงรบกวน เสียงสนธนาขาดๆหายๆ  ได้ยินไม่ชัดเจน
พื้นที่ ต.หนองจอก อ. บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: แจ้งปัญหาการใช้งาน

@pailin12345  จากการตรวจสอบพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ไม่พบปัญหาด้านสัญญาณขัดข้องนะคะ
เบื้องต้นรบกวนปิด-เปิดเครื่อง หรือสลับเครื่องสลับซิมและทดลองใช้งานอีกครั้งค่ะ

หากยังพบปัญหาเช่นเดิม ... รบกวนหมายเลขปลายทางที่พบปัญหา ,วันเวลาที่พบปัญหา และลักษณะที่พบปัญหาในการใช้งาน
ส่งเข้ามาทาง inbox เพื่อประสานงานตรวจสอบให้อีกครั้งค่ะ

 

8547

dtac feedback team