Highlighted
นักตอบมือใหม่

เสนอไปยัง CEO และคณะผู้บริหาร

√อย่าไล่ไป inbox เลยเว็บมึงใช้ยากมาก แถมเอ๋อแด็กด้วย

ผู้แจ้ง
0626929933
ณรงค์ฤทธิ์ อินสวัสดิ์

เสนอไปผู้บริการนะเอาไปประชุมกันเลย
คือเรื่อง แพ็กเก็จทุกแพ็กที่มี FUP (ลดความเร็ว) 128Kbps หรือ 256Kbps ต่างๆนาๆ อยากให้เพิ่มเป็นสักประมาณ 512Kbps - 1Mbps หน่อย เพราะ 128,256K นั้นไม่สามารถทำไรได้แล้ว ได้แค่ส่งแซต หาก dtac ใช้ 512K-1M ลูกค้าที่ถูก FUP ก็อาจไม่มาบ่นในเพจหรอก เป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้วยในแบรน

kateskylab
1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: เสนอไปยัง CEO และคณะผู้บริหาร

@kateskylab น้องฟ้าขออภัยที่มาดูแลล่าช้า ตรวจสอบพบว่าได้มีเจ้าหน้าที่ Pantip น้อมรับข้อมูลที่แจ้งเข้ามา และได้เสนอแนะไปทางส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อนำไปพิจารณาต่อไปค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะ ผู้หญิงมีความสุข

10475

dtac feedback team