Highlighted

เสนอให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ

เสนอพื้นที่ให้เช่าติดตั้งเสาสัญญานดีแทค บริเวณที่ตั้งใกล้กับ ศาลจังหวัด

อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

tong.samai35@gmail.com

0836380490

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เสนอให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ

น้องฟ้านุชชี่รับเรื่องประสานงานไปยังทีมงานเกี่ยวข้องให้เรียบร้อยแล้ว หากทราบผลคืบหน้าอย่างไรจะได้รับการแจ้งกลับนะคะ

dtac feedback team