New here

เสนอให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ

สนใจเสนอให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ 

- เบอร์โทร :0640501623

- ชื่อ นามสกุล ผู้ติดต่อ โยธิน อรุณรัตน์

- พื้นที่ เลขที่ เขต แขวง จังหวัด  : 43 หมู่ 2 ต. เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: เสนอให้เช่าพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ

@yotinarunrat น้องฟ้ารับเรื่องประสานงานไปยังทีมงานเกี่ยวข้องให้เรียบร้อยแล้ว หากทราบผลคืบหน้าอย่างไรจะได้รับการแจ้งกลับนะคะ

10475 ผู้หญิงมีความสุข

dtac feedback team