ผู้ชมขาประจำ

เสนอพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ

นางชวนพิศ เชื้อลื้อ โทร 0896324386

เสนอพื้นที่เช่าติดตั้งเสาดีเทค

บ้านแม่หนาด ม.13 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120