Highlighted
Regular Viewers

เสนอพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ

เสนอพื้นที่ ดาดฟ้า อาคารสูง 3 ชั้น

บ้านเลขที่  61/1 หมู่ 4

ต.บ้าสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

Tel. 0924259661 (ทรงวุฒิ)

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: เสนอพื้นที่ติดตั้งเสาสัญญาณ

 

@gibson1992  น้องฟ้านุชชี่รับเรื่องประสานงานไปยังทีมงานเกี่ยวข้องให้เรียบร้อยแล้ว หากทราบผลคืบหน้าอย่างไรจะได้รับการแจ้งกลับนะคะ

dtac feedback team