New here

เสนอพื้นที่ตั้งเสาสัญญาณ

เสนอพื้นที่ให้เช่าติดตั้งเสาสัญญานดีแทค(ในพื้นที่ไม่มีเสาสัญญาณดีแทค) ในพื้นที่มีแค่เสาสัญญาณของคู่แข่ง และดีเทครับสัญญาณไม่ได้

ที่ตั้งติดถนนหลวงเส้นหลักตั้งอยู่บนในหมู่บ้านบริเวณชุมชมชุน เหมาะปล่อยสัญญาณดีเทคได้ดี เขต หมู่ที่5 ตำบลน้ำพี้ อ.ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ในพื้นที่รับสัญญาณได้ดีเพียงค่ายเดียวคือ 12call ส่วนตัวเป็นลูกค้าดีเทคครับ

ช่องทางติดต่อ

0873064888

Thank you

 

แท็ก (1)
2 คำตอบ 2
dtac call center

เรื่อง: เสนอพื้นที่ตั้งเสาสัญญาณ

@panich ❣️ น้องฟ้ารับเรื่องประสานงานไปยังทีมงานเกี่ยวข้องให้เรียบร้อยแล้ว หากทราบผลคืบหน้าอย่างไรจะได้รับการแจ้งกลับนะคะ

dtac feedback team

Highlighted
New here

เรื่อง: เสนอพื้นที่ตั้งเสาสัญญาณ

ขอบคุณครับ