Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

เสนอที่ตั้งเสาสัญญาณ 5G

ขอเสนอที่ให้ DTAC ควนนิยม1.jpgตั้งเสาสัญญาณ 5G ครับ ที่ตั้ง บ้านควนนิยม อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ พิกัดตามแนบครับ

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: เสนอที่ตั้งเสาสัญญาณ 5G

❦ ดีแทคสวัสดีค่ะ น้องฟ้าขอขอบคุณ คุณ @Damrongsak19 ที่ให้ความสนใจสัญญาณ 5G
สำหรับพื้นที่ ที่แจ้งเข้ามานั้นน้องฟ้าน้อมรับเป็นขอเสนอแนะเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาพัฒนาสัญญาณต่อไปค่ะ

dtac feedback team