Highlighted

เลขบัตรประชาชน

ผมอยากทราบเกี่ยวกับเลขบัตรประชาชนของเบอร์ผมครับซึ่งใครลงทะเบียนก็ไม่รู้เลยอยากได้เลขบัตรเพื่อไปรับเน็น10gbครับ