New here

เรื่อง: เสนอพื้นที่ติดตั้งเสาดีแทค

เสนอพื้นที่ติดตั้งเสาดีแทค ในพื้นที่บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ 9 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

ติดต่อได้ที่ นายสุภเชษฐ์ ไทรโรจน์รุ่ง โทร. 084-145-9357

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: เรื่อง: เสนอพื้นที่ติดตั้งเสาดีแทค

@10082516 ❣️ น้องฟ้ารับเรื่องประสานงานไปยังทีมงานเกี่ยวข้องให้เรียบร้อยแล้ว หากทราบผลคืบหน้าอย่างไรจะได้รับการแจ้งกลับนะคะ

dtac feedback team