Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

เรื่องการคิดค่าSMSจากการโฆษณาหลอกลวงต่างๆ

เริ่มต้นคือน้องผมซื้อโทรศัพใหม่ มีการเปลี่ยนซิมใช้เบอร์เดิม มีSMSส่งข้อความเข้ามา น้องผมเปิดอ่าน(ไม่ได้ทำการยืนยันใดๆ)มีข้อความเด่ง คุณได้ทำการสมัครสมาชิก 3-4 ครั้ง

ผ่านมา1เดือน มีการแจ้งยอดชำระเกินโปรโมชั่นที่สมัครไว้กว่า1000บาท ได้ทำการโทร*137แล้ว มีการโทรไปหาศุนย์Dtac ทางDtacแจ้งว่าจะดำเนินการปรับยอดให้ภายใน7วัน

ในเดือนถัดมายอดมีการทบมา มียอดชำระ2000กว่าบาท (วันที่แจ้งกับวันที่ชำระครั้งที่สองห้างกันประมาณเกือบครึ่งเดือน)

 

สิ่งที่ต้องการทราบจากDtac

1. ใน14วันที่ผ่านมายอดถูกปรับรึยัง(ถ้าต้องการรายละเอียดในการแจ้งหรือเบอร์โทรศัพจะแจ้งไปยังE-mail)

2. ถ้าถูกปรับแล้วทำไมยอดจึงเป็นยอดที่เกิินโปรโมชั่นที่ทำการสมัครไว้ (ต้องการรายละเอียดทั้งหมด ทั้งการโทร การสมัครโฆษณาถ้ามีการอ้างถึง)

3. ต้องการทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง ในการใช้*137 เป็นการยกเลิกโฆษณา ในระหว่างที่ลูกค้าโดนโฆษณาไปก่อนแล้ว ในการยกเลิกไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่เสียไปก่อนหน้านี้

4. สามารถเอาผิดหรือฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ส่งSMSได้หรือไม่ ทางDtacมี Log Data จึงทราบข้อมูลSMSการโอนเงินข้อมูลบัญชีของลูกค้าอยู่แล้ว 

5. สอบถามเรื่องที่เกิดขึ้น ในส่วนของDtac ทั้งทางด้านSecurityและความเป็นPrivateของลูกค้าจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรในอนาคต

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: เรื่องการคิดค่าSMSจากการโฆษณาหลอกลวงต่างๆ

@pasit01  สำหรับข้อมูลบริการที่สอบถามข้างต้น เพื่อความชัดเจนในการตรวจสอบและดูแลข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งาน พร้อมระบุรายละเอียดส่งไปที่ https://web.facebook.com/dtac/ และคลิกเมนู Inbox (ส่งข้อความ) หรือสัญลักษณ์ facebook messenger  เรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการโดยตรง ค่ะ

 

8547 

dtac feedback team