Sufaii
Viewers

เพิ่มวงเงิน

ขอเพิ่มวงเงิน 1400 เป็น 2000
4 คำตอบ 4
Iampichet
Quality Reviewer

Re: เพิ่มวงเงิน

พี่ Sufaii สามารถปรับเปลี่บนวงเงินค่าใช้บริการให้เหมาะสมกับการใช้งานด้วยตนเองง่ายๆผ่านช่องทาง USSD *146*1*ยอดวงเงินที่ต้องการปรับเปลี่ยน# โทรออกครับ
Sufaii
Viewers

เรื่อง: เพิ่มวงเงิน

กดแล้วค่ะทแต่ไม่ได้
Moth
Quality Reviewer

เรื่อง: เพิ่มวงเงิน

ถ้ายังไม่ได้ ลอง ส่งข้อความไปหาเจ้าหน้าที่ วิธี ในนี้เลย ครับ
>>https://goo.gl/kaHGnc
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เพิ่มวงเงิน

@Sufaii  น้องฟ้า ยินดีตรวจสอบ และดูแลวงเงินเพิ่มเติมให้ค่ะ

 

>> ชื่อ สกุล ผู้จดทะเบียน :

>> รุ่น เครื่องโทรศัพท์ที่ใช้ปัจจุบัน  :

>> วันเกิด/เดือนเกิด ผู้จดทะเบียน :

>> มี Sim เสริมหรือไม่ :

>> วงเงินเดิม:

>> ระบุวงเงินใหม่ ที่ต้องการเพิ่ม  :

 

รบกวนแจ้งเบอร์โทรศัพท์ และชื่อ-นามสกุลผู้จดทะเบียนส่งกลับมาได้ทาง inbox @dtac_Callcenter และ copy link นี้เข้ามาด้วยนะคะ

น้องฟ้า ดูแลเพิ่มเติมให้ค่ะ

 

8547

dtac feedback team