ผู้ชมขาประจำ

เปิดซิมใหม่เบอร์เดิม

ถ้าต้องการไปเปิดใหม่เบอร์เดิมแต่เจ้าตัวไม่ได้ไปต้องทำยังไงบ้างคะ

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: เปิดซิมใหม่เบอร์เดิม

@0822628168 หากต้องการออกซิมการ์ดใหม่เบอร์เดิม เช่น กรณีซิมชำรุด ผู้จดทะเบียนไม่สะดวกติดต่อ สามารถมอบอำนาจได้นะคะ เอกสารดังนี้ค่ะ
- บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรอง
- บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ (ชื่อ/สกุล ต้องตรงกับที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ)
- หนังสือมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจเซ็นรับรอง

หนังสือมอบอำนาจสามารถเขียนรายละเอียดลงสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจได้ว่าจะให้ดำเนินการเรื่องใด เช่น ข้าพเจ้า นาย ก ขอมอบอำนาจ ให้ นาย ข ดำเนินการออก Sim card ใหม่หมายเลข.................. ค่ะ

10475

dtac feedback team