New here

เปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน ซิม เติมเงิน

ต้องการ เปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน ซิม เติมเงิน  ต้องใช้หลักฐาน อะไรบ้างคะ

ในกรณี ไม่สามารถนำ บัตรประชาชน ตัวจริง ของเจ้าของเบอร์เดิมมาได้   

 

และ ไม่มีใบมอบอำนาจ -- > การเซ็น กำกับ ใน สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าเบอร์เดิม ใช้ข้อความว่าอย่างไร

 

เพียงพอสำหรับแจ้งเปลี่ยนหรือไม่ 

หรือถ้าเปลี่ยนระบบเติมเงิน เป็นรายเดือน -- จำเป็นหรือไม่ว่าต้องทำโดยเจ้าของเบอร์ ใช้มอบอำนาจ เซ็นสำเนา ได้คะ 

7 คำตอบ 7
Quality Reviewer

เรื่อง: เปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน ซิม เติมเงิน

สวัสดีครับคุณ @chana954 

 

สำหรับการเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน หากไม่สะดวกไปดำเนินการพร้อมกัน  สามารถมอบอำนาจได้  ดังนี้ค่ับ

 

กรณีมอบอำนาจให้ผู้จดทะเบียนเดิมหรือใหม่ไปแทนกันได้ (มอบอำนาจให้บุคคลที่ 3 ไปดำเนินการแทนไม่ได้)

 

1.​Sim Card ที่สมบูรณ์ เห็นเลขที่ Sim ชัดเจน ใช้กรอบ Sim แทนไม่ได้ (หากไม่มี Sim Card ต้องมีใบบันทึกประจำวัน) 
2.บัตรประชาชนตัวจริงของผู้จดทะเบียนเดิม พร้อมสำเนาเซ็นรับรอง
3.บัตรประชาชนตัวจริงของผู้จดทะเบียนใหม่ พร้อมสำเนาเซ็นรับรอง
4.หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตาม กฎหมายกำหนด 10 บาท 


กรณีไม่มีใบมอบอำนาจ สามารถเขียน​ข้อความการมอบอำนาจลงในสำเนาบัตรประชาชนได้ โดยข้อความที่เขียน ดังนี้ 
“ข้าพเจ้ายินยอมให้เปลี่ยนแปลงผู้ใช้บริการเลขหมาย 08x-xxx-xxxx ในนามของข้าพเจ้าเป็นจดทะเบียน ในนาม.....ตั้งแต่วันที....เป็นต้นไป”

 

นำเอกสารดังกล่าวติดต่อที่สำนักงานบริการนะคับ

 

สามารถตรวจสอบสาขาที่ให้บริการสำนักงานบริการดีแทค(ดีแทคฮอลล์) ได้ผ่าน > ตรวจสอบศูนย์ดีแทคใกล้บ้าน คับ

 

*ข้อมูลจากกระทู้นี้คับ

Quality Reviewer

เรื่อง: เปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน ซิม เติมเงิน

เรีบนคุณ @chana954

แนะนำแนบกระทู้นี้ ส่งข้อมูลทางลิ้งค์

https://goo.gl/swGuuH เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และแนะนำให้ครับ
Quality Reviewer

เรื่อง: เปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน ซิม เติมเงิน

ที่ผมเคยทำก็คือ ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน แล้วให้เจ้าของเบอร์เขียนว่า
ข้าพเจ้า ............................. ยินดีมอบอำนาจให้ ...................................... ทำรายการ ........................... แทนข้าพเจ้าได้ 
แล้วก็ลงสำเนาบัตรถูกต้อง พร้อมลายเซ็นเจ้าของบัตร

แต่กรณีผมนั้นต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงทั้งของคนมอบอำนาจและคนได้รับมอบอำนาจไปนะครับ 

เหมือนจะตอบไม่ได้หมด แต่ก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับ ^^

inbox ถึง เจ้าหน้าที่ (แจ้งเบอร์+แนบลิงค์กระทู้) | Dtac App
New here

เรื่อง: เปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน ซิม เติมเงิน

มัน ยาก ตรง เราจะเอา บัตรประชาชนตัวจริง เขามาได้อย่างไร แล้วเจ้าตัวจะ พกอะไร 
ประมาณนี้ค่ะ น่าจะให้ใช้แค่ สำเนาที่เซ็นมอบอำนาจ แล้ว ได้

dtac call center

เรื่อง: เปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน ซิม เติมเงิน

 

@chana954  น้องฟ้า ได้รับข้อมูลทาง inbox และแจ้งกลับเรียบร้อยจ้า 

 

10475

dtac feedback team

New here

เรื่อง: เปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน ซิม เติมเงิน

กรณีไม่มีบัตรประชาชนตัวจริง แต่เจ้าของเก่าทำหนังสือมอบอำนาจให้ พร้อมแนบสำเนาให้ สามารถดำเนินการได้ไหมคะ

 

dtac call center

เรื่อง: เปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน ซิม เติมเงิน

@Tassanee_T ❣️ จะไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะ ต้องรบกวนเป็นเอกสาร บัตรประชาชนตัวจริงของผู้จดทะเบียนเดิม พร้อมสำเนาเซ็นรับรอง ค่ะ น้องฟ้าได้แจ้งข้อมูลให้ทราบเรียบร้อยแล้ว อ้างอิง link กระทู้นี้นะคะ >> https://bit.ly/2GyNWl3

dtac feedback team