Highlighted
Regular Viewers

เปลี่บนรายเดือนเป็นเติมเงิน

ต้องการเปลี่ยนรายเดือนเป้นเติมเงิน แต่เบอร์นี้เอาของคนอื่นมาใช้ ถ้าเราจะเปลี่บนระบบเป้นเติมเงินเองได้ไหม ต้องทำอย่างไรคะ
2 คำตอบ 2
Highlighted
สมาชิกขาประจำ

เรื่อง: เปลี่บนรายเดือนเป็นเติมเงิน

 

สวัสดีครับคุณ @Kwangbepink

 

 

แนะนำติดต่อสำนักงานบริการลูกค้า DTAC ครับ โดยนำบัตรประชาชน และ SIM CARD ไปติดต่อด้วยนะครับ

 
สำหรับค่าบริการนั้น ทางเจ้าหน้าที่ประจำร้าน จะคำนวนให้จนถึงวันที่ลูกค้าไปดำเนินการติดต่อที่ร้านครับ

 

ตรวจสอบศูนย์บริการดีแทคที่สามารถรับเรื่องได้ผ่าน http://www.dtac.co.th/help/store-locations.html ครับ

 

 

** dtac hall = สามารถรับเรื่องเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงินได้ครับ


** dtac center = ไม่สามารถรับเรื่องดำเนินการได้ครับ

 

 

หากเจ้าของหมายเลข ไม่สะดวกไป ก็สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปดำเนินการแทนได้นะครับ 

 

เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้นะครับ

 

     - สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรองถูกต้อง


     - ผู้รับมอบอำนาจแสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง


     - หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด 10 บาท หรือถ้าไม่สะดวกใช้หนังสือ
มอบอำนาจ ให้เขียนรายละเอียดลงสำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจ ว่าจะให้ดำเนินการเรื่องอะไร 
เช่น ข้าพเจ้านาย ก ขอมอบอำนาจให้ นาย ข ดำเนินการติดต่อขอ เปลี่ยนจากระบบรายเดือน
เป็นระบบเติมเงิน เป็นต้น ครับ

Highlighted
dtac call center

เรื่อง: เปลี่บนรายเดือนเป็นเติมเงิน

@Kwangbepink  กรณีผู้จดทะเบียน ไม่ได้ติดต่อดำเนินการด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจเพื่อดำเนินการได้ค่ะ

 

เอกสารติดต่อดำเนินการ
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ เซ็นรับรองถูกต้อง
- ผู้รับมอบอำนาจแสดงบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายกำหนด 10 บาท 
- หรือถ้าไม่สะดวกใช้หนังสือมอบอำนาจ ให้เขียนรายละเอียดลงสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ ว่าจะให้ดำเนินการเรื่องอะไร..

 

ไม่ทราบว่าคุณ @Kwangbepink  ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานด้านใด หรือไม่ค่ะ จึงต้องการเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน

สามารถแจ้งรายละเอียดที่พบปัญหาการใช้งาน พร้อมแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานส่งเข้ามาทาง inbox ให้น้องฟ้า ดูแลหมายเลขเพิ่มเติมให้นะคะ

 

8547    หัวใจ  ดีต่อใจ ไม่เคยเปลี่ยน ดีแทคยินดีให้บริการค่ะ   (◠‿◠✿

dtac feedback team