AEY123
New Contributor

เบอร์ ใช้โปร 499 จ่าย 349 สามารถซื้อเครื่อง VIVO V7 5990 ได้ไหม หรือต้องเปลี่ยนโปรด้วย

เบอร์ 086830**** ใช้โปร 499 จ่าย 349 สามารถซื้อเครื่อง VIVO V7 5990 ได้ไหม หรือต้องเปลี่ยนโปรด้วย

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เบอร์ ใช้โปร 499 จ่าย 349 สามารถซื้อเครื่อง VIVO V7 5990 ได้ไหม หรือต้องเปลี่ยนโปรด้วย

ถ้าเป็นราคานี้ต้องสมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไปค่ะ  ซึ่งเบอร์ 086830**** ใช้โปรจ่าย 349 บาท/ เดือน

จะต้องเปลี่ยนโปร 499 ขึ้นไปตามเงื่อนไข ไม่สามารถใช้โปรเดิมได้ค่ะ แมวขยิบตา

  

 

˛¸.o•°``°•o.˛¸˛.o•°★°•o.˛¸˛.o•°``°•o.˛¸˛.o•°``°•o.˛¸
★ WiSh y0u And YouR FaMiLY Happy New Year  นะค๊า ★
˛¸.o•°``°•o.˛¸˛.o•°★°•o.˛¸˛.o•°``°•o.˛¸˛.o•°``°•o.˛¸

 

4841

 

</