Highlighted
Regular Viewers

เน็ท ช้า มาก

ผมสมัครเน็ท 1M ทำไมช้ากว่า 512 k ไวตงไหนเล่นช้าพื้นที่ชลบุรีสู้ค่ายอื่นไม่ได้...มันเป็นมาตลอดไม่เคยดีขึ้นเลยตังก้เสียเติมอยากใช้ให้คุ้มกะที่สมัครบอกตงๆเสียความรุ้สึก