Highlighted
Viewers

เซ็นชื่อรับแทน

ถ้าเราทำเรื่องย้ายค่ายไว้แล้วเราไม่อยู่บ้านสามารถให้บุคคลในครอบครัวเซ็นชื่อรับซิมการ์ดแทนได้หรือเปล่าครับ
5 คำตอบ 5
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: เซ็นชื่อรับแทน

สำหรับซิมการ์ดนั้นจะไม่สามารถให้ผู้อื่นรับแทนได้นะคะ อย่างไร รบกวนแจ้งหมายเลขที่ใช้ในการย้ายค่ายแจ้งเข้ามา ที่ https://web.facebook.com/dtac/ และคลิกเมนู Inbox (ส่งข้อความ) หรือสัญลักษณ์ facebook messenger เรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการโดยตรงค่ะ 

 

7416 

dtac feedback team

Highlighted
Viewers

เรื่อง: เซ็นชื่อรับแทน

ตอนนี้ย้ายค่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับซิมการ์ดสามารถตรวจสอบการส่งได้หรือเปล่าครับ หรือจะมี จนท. โทรมาบอกเราก่อนหรือเปล่าครับ

Highlighted
dtac call center

เรื่อง: เซ็นชื่อรับแทน

จะมีเจ้าหน้าที่ ติดต่อเพื่อส่ง SIM dtac ให้คุณ Th_Sk1 ภายใน 3 วันทำการค่ะ

หากครบระยะเวลาดังกล่าวแลัว ยังไม่ได้รับซิมการ์ด

รบกวนแจ้งไปที่ https://web.facebook.com/dtac/ และคลิกเมนู Inbox (ส่งข้อความ)

หรือสัญลักษณ์ facebook messenger เรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการโดยตรงค่ะ

 

7416 

dtac feedback team

Highlighted
Viewers

เรื่อง: เซ็นชื่อรับแทน

3วันทำการ รวม ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หรือเปล่าครับ
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: เซ็นชื่อรับแทน

@Th_Sk1  3 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์ ) ค่ะ

 

8547

 

 

dtac feedback team