Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

เช็คยอดค้างชำระบริการจากบัตรประชาชน

เช็คยอดค้างชำระบริการจากบัตรประชาชน1959800054448

1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: เช็คยอดค้างชำระบริการจากบัตรประชาชน

@kanok56 น้องฟ้าขออภัยที่มาดูแลล่าช้า ตรวจสอบข้อมูล บัตรประชาชน19598000xxxxx จะมียอดค้างชำระค่าบริการทั้งหมด 4,524.36 บาท ค่ะ สามารถติดต่อชำระยอดได้ที่สำนักงานบริการ พร้อมนำบัตรประชาชนติดต่อนะคะ ตรวจสอบสาขาที่สะดวกได้ที่ >> https://www.dtac.co.th/help/store-locations.html ค่ะ

10475

dtac feedback team