Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

เครือข่่ายมือถือใช้งานไม่ได้

มือถือขึ้นข้อความว่า เครือข่ายมือถือใช้งานไม่ได้ รีเซ็ตหลายครั้งแล้ว เปิด-ปิด ก็ทำแล้ว แต่ยังไม่หาย จะทำอย่างไรดี