ฆฤณ
สมาชิกขาประจำ

หมายเลขน่ารู้ dtac ตอนที่ 3

 

Feel goood service

 

1 บริการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ และการลงทะเบียนแสดงตน

 

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *102# โทรออก

 

2 ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ว่าอยู่ในเครือข่ายดีแทคหรือไม่

 

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *102*08XXXXXXXX# โทรออก

 

3 ตรวจสอบพื้นที่การใช้งานของหมายเลขโทรศัพท์

 

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *102*1*08XXXXXXXX# โทรออก

 

4 เปิดใช้บริการ sms แจ้งเตือนค่าใช้บริการ internet

 

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *104*61# โทรออก

 

 

5 ปิดใช้บริการ sms แจ้งเตือนค่าใช้บริการ internet

 

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *104*62# โทรออก

 

6 เปิดใช้บริการ dtac internet

 

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *104*71# โทรออก

 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1004 โทรออก  กด 7

 

7 ปิดใช้บริการ dtac internet

 

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *104*72# โทรออก

 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1004  โทรออก กด 7

 

8 ตั้งค่ามือถือเพื่อใช้งาน Internet และ MMS

 

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *772# โทรออก

 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1004  โทรออก กด 7

 

9 เปิดใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ (IR)

 

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *124# โทรออก

 

10 ปิดใช้บริการข้ามแดนอัตโนมัติ (IR)

 

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *124*2# โทรออก

 

11 เปิดใช้บริการ Data Roaming

 

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *124*4# โทรออก

 

12 ปิดใช้บริการ Data Roaming

 

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *124*3# โทรออก

 

13 บริการเติมเงินให้ดีแทคเติมเงิน

 

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *141*หมายเลขดีแทคเติมเงินที่ต้องการเติมเงิน*จำนวนเงินที่จะเติม20, 50, 100, 200, 300, 400, 500# โทรออก

 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1411 โทรออก

 

14 บริการแจ้งเบอร์ปลายทางให้โทรกลับ

 

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *149*08XXXXXXXX# โทรออก

 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1490 โทรออก

 

15 โอนสายทุกกรณี (Call Forwarding)

 

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด **21*หมายเลขปลายทาง# โทรออก

 

16 ยกเลิกการโอนสายทุกกรณี (Cancel Call Forwarding)

 

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด ##21# โทรออก

 

17 ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ใช้บริการบนโครงข่ายใหม่ TriNet หรือไม่

 

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *3000# โทรออก

 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *3000 โทรออก

 

18 บริการรับฝากข้อความเสียง (Voice Mail)

 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)ฟัง, เปลี่ยนภาษา กด *1802 โทรออก

 

ยกเลิก กด *7080 โทรออก

 

19 ตรวจสอบสิทธิ์โทรฟรีวันเกิด

 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1877 โทรออก

 

20 สมัคร, ยกเลิก บริการแจ้งเบอร์ดีแทค (เพื่อทราบว่าเบอร์ปลายทางที่คุณโทรหาเป็นเครือข่ายดีแทคหรือไม่)

 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *7102 โทรออก

 

21 บริการไม่โชว์เบอร์ ไม่รับสาย

 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *7103 โทรออก

 

22 บริการเลือกรับสายและเลือกไม่รับสาย (Call Screening)

 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *7143 โทรออก

 

23 บริการเตือนสายที่ไม่ได้รับ (Miss No More)

 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *771 โทรออก

 

24 เสียงเพลงรอสาย (3 บาท/นาที ไม่รวม VAT)

 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *119  หรือ กด *888 โทรออก

 

25 dtac call center (ครั้งละ 3 บาท ไม่รวม VAT)

 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด 1678 โทรออก

 

26 dtac call center ผ่าน SMS (ข้อความละ 1 บาท ไม่รวม VAT) พิมพ์รายละเอียดเรื่องที่ต้องการติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ส่ง SMS มาที่เบอร์ 16789

 

(1 ข้อความ = ภาษาไทย 70 ตัวอักษร/ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร)

 

บริการด่วนพิเศษ (USSD)16789

 

27 ศูนย์รวมเบอร์ฟรีบริการฮิต

 

(เบอร์โทรเช็กยอด, สมัครแพ็กเกจ, เปิด-ปิดอินเทอร์เน็ต, บริการเสริมอื่นๆ)

 

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *1678# โทรออก

 

 

 

 

 

แท็ก (1)