ฆฤณ
สมาชิกขาประจำ

หมายเลขน่ารู้ dtac ตอนที่ 2

 

เช็กยอดคงเหลือของแพ็กเกจหลักและแพ็กเกจเสริม

 

1 เช็กยอดคงเหลือของแพ็กเกจหลักและแพ็กเกจเสริม

 

บริการด่วนพิเศษ (USSD)กด *121*6# โทรออก

 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1004  กด 8

 

ข้อมูลเกี่ยวกับแพ็กเกจ

 

1 ศูนย์รวม รายละเอียดแพ็กเกจ, สมัคร, ยกเลิก (ทั้งแพ็กเกจหลักและเสริม)

 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1003โทรออก    

                                                                          

บริการเกี่ยวกับการชำระค่าบริการ

 

1 One Stop Service

 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *1888 โทรออก   

 

2 สมัครบริการ SMS แจ้งยอดค่าโทรอัตโนมัติแบบรายวันและรายสัปดาห์

 

กด *18882 โทรออก

                                      

3 บริการควบคุมวงเงิน

 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *18882 โทรออก

 

4 ชำระค่าบริการผ่านบัญชีเงินฝาก/บัตรเครดิต

 

บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ (IVR)กด *18883 โทรออก

 

 

แท็ก (1)