Highlighted
Regular Viewers

ส่งภาพไม่ได้ในการร่วมกิจกรรม จะกี่ปีก็ยังรักเหมือนเดิม

ส่งภาพไม่ได้ในการร่วมกิจกรรม จะกี่ปีก็ยังรักเหมือนเดิม เลือกรูปแล้วกด Next แล้วไม่ได้ แล้วจะร่วมสนุกยังไง

1 คำตอบ 1
Highlighted
Viewers

เรื่อง: ส่งภาพไม่ได้ในการร่วมกิจกรรม จะกี่ปีก็ยังรักเหมือนเดิม

เป็นเหมือนกันค่ะ ทั้ง chrome , firefox  พอเลือกไฟล์รูปภาพแล้ว ---- ชี้mouseที่ปุ่ม Next  กลายเป็นรูปมือ -- พอกดไป --กลายเป็น รูปสัญลักษณ์ห้ามจอด รอนานหลายนาที ก็ห้ามจอดเหมือนเดิม