Highlighted
นักอ่าน

สามารถส่ง Resubmit เพื่อจะย้ายค่ายเข้าทางไหนมีพนักงานอยู่บ้าง

ต้องการส่ง Resubmit เพื่อจะย้ายค่ายเข้าทางไหนมีพนักงานอยู่บ้าง 

2 คำตอบ 2
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: สามารถส่ง Resubmit เพื่อจะย้ายค่ายเข้าทางไหนมีพนักงานอยู่บ้าง

 น้องฟ้ารบกวนคุณ NiceStepSim  แจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และรายละเอียดข้างต้นไปที่ 

https://web.facebook.com/dtac/ และคลิกเมนู Inbox (ส่งข้อความ)

หรือสัญลักษณ์ facebook messenger เรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการโดยตรงค่ะ

 

7416

dtac feedback team

นักอ่าน

เรื่อง: สามารถส่ง Resubmit เพื่อจะย้ายค่ายเข้าทางไหนมีพนักงานอยู่บ้าง

และแล้วก้อเหมือนกัน ไม่มีคนตอบมีแต่ ดิ๊ดิ

 

แท็ก (1)