Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

สัญญาณอินเตอร์หายบ่อยมาก

สัญญาณอินเตอร์เน็ต บริเวณ ซอยเทียนทะเล7 แยก 4 หายบ่อยมาก ยิ่งเวลาช่วง 12.00-13.00 และช่วง 17.00-19.00 สัญญาณมาๆหายๆ แรกๆไม่ค่อยบ่อย แต่ ณ ช่วงปัจจุบัน บ่อยมาก ช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วย ลูกค้าใช้เครือข่ายดีแทค ในบริเวณนี้ ค่อนข้างเยอะ แล้วก็เจอปัญหาแบบเดียวกัน ช่วยปรับปรุงให้เร่งด่วนด้วย