Winpawinn
New Contributor

สอบถามเรื่องค่าใช้บริการ

มีการหักค่า wallpaper ครั้งละ10บาท มา3-4ครั้งแล้ว โดยที่ไม่ได้ใช้บริการใดๆ รบกวนยกเลิกรายการและทำการคืนเงินให้ด้วยครับ
2 คำตอบ 2
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: สอบถามเรื่องค่าใช้บริการ

บัดดี้ บิวตี้ ตรวจสอบพบว่ามีการติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่แล้วนะคะ เมื่อช่วงเช้า ที่ผ่านมา และ ปัจจุบันไม่พบการสมัครบริการเสริมดังกล่าวแล้วค่ะ ต้องขออภัยที่ไม่สามารถทำเรื่องคืนเงินได้นะคะ  

dtac feedback team

Winpawinn
New Contributor

เรื่อง: สอบถามเรื่องค่าใช้บริการ

ขอทราบเหตุผลว่าทำไมไม่คืนเงินครับ เนื่องจากสามารถตรวจสอบได้ว่าผมไม่ได้ใช้งาบริการเสริมดังกล่าว และเป็นความผิดพลาดของทางdtac