Highlighted
ผู้ชม

ระยะเวลาคืนเช็คของดีแทค

เนื่องจากย้ายระบบจากรายเดือนไปเป็นเติมเงิน ซึ่งต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ณ วันที่ย้ายก่อน ถึงจะย้ายระบบได้
ทำให้กลายเป็นจ่ายเงินซ้ำซ้อนตั้งแต่ 18 ม.ค. 63 เพราะเดิมให้ตัดบัตรเครดิตอัตโนมัติ...16 มี.ค. 63 โทรไปถาม พนักงานแจ้งว่าได้รับอนุมัติจ่ายเช็คคืนเรียบร้อยแล้ว รอนานหน่อยประมาณ 40-45 วัน...วันที่ 7 พ.ค. 63 ยังคงไม่ได้รับเช็คหรือการติดต่อใดๆ จึงโทรไปถาม พนักงานบอกว่ารอนานหน่อยนะคะ และให้เลขเช็คมาแต่ไม่สามารถบอกชื่อธนาคารของเช็คได้...ปัจจุบัน 22 พ.ค. 63 ก็ยังคงไม่ได้เช็ค

1. อยากทราบว่า ระยะเวลาที่แน่นอนที่ลูกค้าจะได้รับเช็คคืนจากดีแทคคือกี่เดือนคะ

2. เช็คที่อนุมัติแล้ว ได้ส่งมาให้แก่ลูกค้าแล้วหรือยัง เพราะว่ามันนานผิดปกติ

3. อยากให้ดีแทค ให้ข้อมูลที่ลูกค้าสามารถติดตามความคืบหน้าได้ เพราะข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบอะไรไม่ได้เลย