Regular Viewers

ระงับคนที่เข้ามาดูรายการโทรเข้าโทรออก ของเบอร์เรา

จะขอระงับคนที่เข้ามาดูรายการโทรเข้าโทรออกของเบอร์เรา หรือถ้าจะลบแบบถาวรไปเลยทำยังไงค่ะ