Highlighted
ผู้ชมขาประจำ

รหัส PUK

ผมกดผิดลืมรหัส 0846750489 เกิด16/10/2540
แท็ก (3)
1 คำตอบ 1
Highlighted
สมาชิกขาประจำ

Re: รหัส PUK

ต้องขออภัยด้วยนะครับ ปัจจุบันการขอรหัส PUK จะต้องดำดนินการด้วยตนเองดังนี้นะครับ

โทร 1678 dtac Call Center > กด 4 > กด 7 > กด 1 > ใส่หมายเลขโทรศัพท์ และวันเดือนปีเกิดของผู้จดทะเบียน > รอระบบแจ้งรหัส PUK ครับ
Mr.Pichet Nuengsaeng