Loser
Regular Viewers

ย้ายค่ายเบอร์เดิม จาก AIS มาเป็น DTAC

พอดีไปติดต่อย้ายค่ายมาวันที่ 15 ครับ แล้วเข้าบอกว่า ซิมเดิมจะตัดคลื่นวันที่ 19 หรือ 20 ตอนนี้ซิมเดิมก็ยังไม่ตัดเลยครับ sms ก็ไม่มีแจ้งมาบอก ต้องรอกี่วันครับ