Pongthon
Contributor

ย้ายค่ายออนไลน์

ย้ายค่ายสำเร็จแล้วซิมใช้ได้แล้ว
อีกกี่วันได้เครื่องครับ
แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
khunbom
Quality Reviewer

เรื่อง: ย้ายค่ายออนไลน์

สวัสดีครับ คุณ @Pongthon ประมาณ 3 - 5 วันทำการครับ ( ไม่นับเสาอาทิตย์และวันหยุดราชการครับ )